15. december 2022
Behalve zeegaande pontons zijn er ook pontons in gebruik op binnenwateren, van waar af werkzaamheden worden uitgevoerd aan waterstaatkundige werken zoals taluds, waterkeringen en kunstwerken. Daarvoor is een duidelijke en volledige Arbocatalogus “Waterbouw” samengesteld. De kern van het verhaal is natuurlijk de stabiliteit van het werkplatform dat gecreëerd moet worden. Daarbij zijn er twee partijen, de rederij die het platform ter beschikking stelt en de werkgever van de mensen die vanaf...
20. mei 2022
Bij bewustwording van achterstallig onderhoud leidt dadendrang tot “Spoedreparaties”. Nu is spoed zelden goed en brengt het een verhoogd (arbeids-)veiligheidsrisico met zich mee. Algemeen heerst het idee, dat veiligheid te vergoten is door het invoeren van procedures omdat je met procedures een proces zou kunnen beheersen. Dat is een misverstand. Een procedure wordt bedacht door iemand die het werk zelf niet uitvoert en een procedure geeft geen handelingsbandbreedte aan uitvoerder van de...
09. februari 2022
Hoewel de European Energy Directive (EED) bedoeld is voor grote bedrijven is de methodiek prima toe te passen op MKB. Wat dan weer jammer is voor dat MKB is een overheidsinitiatief voor erkende verplichte maatregelen (?) in een theoretisch onoverzichtelijk model, goed bedoeld bedacht van achter een bureau. Noodverlichting op LED geeft echt een wezenlijke besparing. Dat moet dan gemeld worden op een site van het RVO en gecontroleerd door de Omgevingsdiensten. Je bespaart energie die je...
29. oktober 2021
Ik parafraseer hier Johan Cruyff omdat dit treffend de kloof tussen consultants en hun klanten samenvat. De consultant redeneert vanuit een theoretisch kader en de klant vanuit een praktisch kader. De consultant heeft veel gelezen en de klant heeft veel geleerd. Dat moet ergens samenkomen. Immers, de klant heeft de consultant gevraagd hem ergens mee te helpen. Die vraag kan vrijwillig zijn omdat de klant beseft dat hij intellectueel aan zijn plafond zit, of het kan zijn dat hij hulp nodig heeft...
24. juni 2021
Arbovisie 2040 Oude wijn in nieuwe zakken of doodgeslagen bier? De (?) beleidsmakers van het ministerie hebben zeven hoofdlijnen voor het arbobeleid van de toekomst geformuleerd. In de Arbovisie 2040 worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden geformuleerd: 1. meer focus op preventie? Hoezo, meer focus op preventie, artikel 3 van de Arbowet is duidelijk 2. meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden? De wet is toch niet in het Koeterwaals...
06. april 2021
In het verlengde van de blog van oktober vorig jaar, is hetzelfde waarneembaar bij het starten van een vaccinatiecampagne. De eindeloze discussie over wie eerst mag, wie kwetsbaar is etc. is kostbaar tijdverlies. Er is geen plan, je zou het van de daken willen schreeuwen, begin gewoon, maakt niet uit waar en bij wie en registreer op ouderwets papier wie er een spuit heeft gehad en fax het papier naar het RIVM, privacy verzekerd, niet hackbaar en er blijft een back up bij het spuitstation. Is uw...
19. maart 2021
Mondkapje wel/ mondkapje niet Zoals eerder de “Arbeidshygiënische strategie” werd aangehaald (is jargon voor Preventie strategie) is een mondkapje niet meer dan een afscherming van het gevaar. Het wordt terecht niet als een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) gemerkt. Feitelijk is het een draagbaar kuchscherm voor privépersonen. Ongeacht of de als PBM geclassificeerde middelen beschikbaar zijn voor mensen die binnen een arbeidsrelatie blootstellingsgevaar lopen, hebben we ook in een...
20. februari 2021
Gaat de consultancy gewoon door, evenals de certificeringen en de incidenten en helaas ook de ongevallen. Voor een groot deel van de bevolking en het lijkt alsof dat ook geldt voor de politici, lijkt het alsof de lock down inhoud dat het land stilligt. Dat is gelukkig niet zo. Er wordt voedsel geproduceerd en getransporteerd, er wordt afval opgehaald en gescheiden, in de haven worden schepen geladen en gelost, gebouwen worden gesloopt en gebouwd, bodemverontreinigingen en asbest worden...
23. december 2020
Covid maatregelen in bedrijven In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om: a. Maatregelen te formuleren b. Maatregelen te implementeren en c. Maatregelen te handhaven. Dan heb ik het maar niet over sanctioneren. De basis voor Arbo gerelateerde Covid maatregelen, moet liggen in een analyse van de contactsituaties en de daarbij betrokken partijen, waarna vervolgens de interactie en daarmee het besmettingsgevaar tussen die partijen kan worden beoordeeld. Corona loop je niet op, op het werk, maar...

Meer weergeven