19. januari 2020
In de inmiddels vijfentwintig jaar dat ik in de certificeringsmarkt actief ben, heb ik de SCCM Auditordagen altijd als zinvol ervaren. De opzet is al sinds het begin hetzelfde, een presentatie over een actueel onderwerp door een deskundige, de vertaling van het onderwerp naar een case. Zo ook de bijeenkomst van 2020 waar Casper van Erp, een voor mij oude bekende van de RvA, een heldere presentatie gaf over de noodzaak om aan te geven hoe betrouwbaar jouw berichtgeving als organisatie is. Immers...
13. december 2019
Sinds LRQA zijn deelname aan het certificeringsschema Arbodiensten heeft ingetrokken is DNV-GL de enige aanbieder in deze markt. Dat is smullen voor de overgebleven partij. Zeker als de schemabeheerder niet actief betrokken is of niet goed begrijpt wat er in de markt omgaat. De schema eigenaar, het ministerie van SZW weet al helemaal niet waar het over gaat in de "real world" van certificatie en heeft het toezicht overgedaan aan de Raad voor Accreditatie, dat is op zich verstandig, een kundige...
22. maart 2019
Voor een benzeen-sanering bij een Tankterminal voor het eerst de methodiek van de CROW gebruikt. Integraal benadert, dus de verschillende fasen van een sanering geanalyseerd m.b.t. de aspecten voor de Arbeidsveiligheid, de milieuaspecten en de kwaliteitsaspecten. Dat blijkt goed met elkaar te rijmen, de calculatiefase, de werkvoorbereiding, de uitvoering, de administratieve afronding. Door deze verschillende disciplines gelijktijdig te beoordelen ontstaat een parallelle verwerking van de...
20. februari 2019
Angst is een slechte raadgever. Angst kan gebaseerd zijn op onwetendheid. Als die onwetendheid vervolgens in stand gehouden wordt door organisaties die niet transparant willen zijn in hun communicatie, zijn de ingrediënten voor een doofpot of een parlementaire enquete aanwezig. In ieder geval zijn er dan aanknopingspunten voor letselschade adviseurs om te proberen te verdienen aan de ontstane situatie, no cure no pay, niet geschoten is altijd mis. Maar zij laten wel de geest ontsnappen uit de...
18. januari 2019
Lang bestond mijn beeld van aantoonbaarheid van betrouwbaarheid van een onderneming, dat dat kon met de kwartaalbevestiging van de afdrachten van belastingen en premies, eventuele G-rekening, de inschrijving in de KvK en de publicatieverslagen of accountantsverslagen. Leek me ook prima, lage administratieve belasting voor het MKB, moet iedereen blij mee zijn. Tot de VCU ging eisen dat het NEN 4400 certificaat een certificatie voorwaarde was. Dat werd ook van toepassing voor enkele van mijn...
29. november 2018
Het fascinerende inzicht van een VCA audit bij een van mijn klanten was, dat de auditor strikt genomen niet geïnteresseerd was in de veiligheid in de prefabwerkplaats omdat de opdrachtgever daar geen belang bij had. Hij moest zich beperken tot de veiligheid in de uitvoering op het terrein van de opdrachtgever. Dat het voor de opdrachtgever van belang was dat er geen vertraging op zou treden in zijn project als er zich ongevallen in de prefabwerkplaats zouden voordoen bewijst dat de VCA geen...
29. november 2018
Door te kwantificeren kun je relativeren. Er is een miljarden business ontstaan rond Arbo-dienstverlening. Het arme MKB wordt op de nek gezeten door horden adviseurs, trainers, visionairs en deskundologen die doorgaans zelf nooit in de schoenen hebben gestaan van de ondernemer maar met theoretische kennis wel weten hoe hij het moet doen. Een machtige lobby die wetgeving weet te beïnvloeden in het voordeel van de "behandelaars", adviseurs, trainers, producenten van veiligheidsmiddelen en...

Meer weergeven