22. maart 2019
Voor een benzeen-sanering bij een Tankterminal voor het eerst de methodiek van de CROW gebruikt. Integraal benadert, dus de verschillende fasen van een sanering geanalyseerd m.b.t. de aspecten voor de Arbeidsveiligheid, de milieuaspecten en de kwaliteitsaspecten. Dat blijkt goed met elkaar te rijmen, de calculatiefase, de werkvoorbereiding, de uitvoering, de administratieve afronding. Door deze verschillende disciplines gelijktijdig te beoordelen ontstaat een parallelle verwerking van de...
20. februari 2019
Angst is een slechte raadgever. Angst kan gebaseerd zijn op onwetendheid. Als die onwetendheid vervolgens in stand gehouden wordt door organisaties die niet transparant willen zijn in hun communicatie, zijn de ingrediënten voor een doofpot of een parlementaire enquete aanwezig. In ieder geval zijn er dan aanknopingspunten voor letselschade adviseurs om te proberen te verdienen aan de ontstane situatie, no cure no pay, niet geschoten is altijd mis. Maar zij laten wel de geest ontsnappen uit de...
18. januari 2019
Lang bestond mijn beeld van aantoonbaarheid van betrouwbaarheid van een onderneming, dat dat kon met de kwartaalbevestiging van de afdrachten van belastingen en premies, eventuele G-rekening, de inschrijving in de KvK en de publicatieverslagen of accountantsverslagen. Leek me ook prima, lage administratieve belasting voor het MKB, moet iedereen blij mee zijn. Tot de VCU ging eisen dat het NEN 4400 certificaat een certificatie voorwaarde was. Dat werd ook van toepassing voor enkele van mijn...
29. november 2018
Het fascinerende inzicht van een VCA audit bij een van mijn klanten was, dat de auditor strikt genomen niet geïnteresseerd was in de veiligheid in de prefabwerkplaats omdat de opdrachtgever daar geen belang bij had. Hij moest zich beperken tot de veiligheid in de uitvoering op het terrein van de opdrachtgever. Dat het voor de opdrachtgever van belang was dat er geen vertraging op zou treden in zijn project als er zich ongevallen in de prefabwerkplaats zouden voordoen bewijst dat de VCA geen...
29. november 2018
Door te kwantificeren kun je relativeren. Er is een miljarden business ontstaan rond Arbo-dienstverlening. Het arme MKB wordt op de nek gezeten door horden adviseurs, trainers, visionairs en deskundologen die doorgaans zelf nooit in de schoenen hebben gestaan van de ondernemer maar met theoretische kennis wel weten hoe hij het moet doen. Een machtige lobby die wetgeving weet te beïnvloeden in het voordeel van de "behandelaars", adviseurs, trainers, producenten van veiligheidsmiddelen en...
05. november 2018
Een managementsysteem hebben we om verrassingen te voorkomen. Een belangrijke pijler van het systeem is de naspeurbaarheid, of traceerbaarheid van besluitvorming. Dat komt van pas als zich onverhoopt toch een verrassing voordoet. Traceerbaarheid is af te leiden uit registraties. Een verslag van een vergadering, een contract of een brief zijn alom bekende registraties. Maar ook een inspectieverslag of een audit verslag zijn registraties van, naar ik mag hopen, waargenomen feiten waarover iets...
26. september 2018
Grootste gemene deler in mijn ervaringen met MKB ondernemers is, dat zij per opdoemend probleem een aparte adviseur raadplegen, een ISO 9001 adviseur, een Veiligheidskundige voor een RI&E, een beveiligingsman voor de ISPS, een milieukundige voor de ISO 14001, een accountant, etc. Kortom specialisten op een deelgebied waar de MKB ondernemer tegenaan loopt als hij de vragen en eisen van de verschillende belanghebbende partijen in de afhandeling van de order probeert te beantwoorden. Terwijl...
15. augustus 2018
Het fundamentele misverstand dat met opzet of uit onwetendheid in stand gehouden wordt is dat er iets "moet van de ISO" 9001/14001/45001 etc. Het enige dat we in dit land moeten, hebben we met elkaar vastgelegd in de wet, de rest zijn afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als we die afspraken non-interpretabel willen houden stellen we een helder contract met elkaar op. Terug naar die ISO managementsysteem standaards, een managementsysteem standaard is iets anders dan een productnorm. Daar...
27. juni 2018
Er is inmiddels veel duidelijkheid gekomen in de aanvullende eisen die de AVG stelt bovenop datgeen we al hadden onder het regime van de WBP. Interessante kwesties zijn de revue gepasseerd. Vooral wie nu eigenlijk de Verwerkersovereenkomst moet sturen. Het blijkt dat veel verwerkers zelf, als ontzorging, een overeenkomst sturen naar de opdrachtgevers. Ha fijn denkt het kleine bedrijf en tekent. Echter, de Verantwoordelijke is ook de inkoper van de dienst. Ik ben veel van dit type...
26. april 2018
Als consultant stel ik bij mijn klanten en leveranciers een "AVG drukte" van belang vast, die gepaard gaat met grote twijfels over wat er nu eigenlijk verwacht wordt van organisaties en onzekerheid of men op de goede weg is, laat staan "in compliance" is. Mijn klanten konden en kunnen voldoen aan de eisen van de WBP, de ISPS, de AEO, de ISO 27001, etc. Feitelijk voldoen zij daarmee aan de eisen van de AVG met de kanttekening dat de elektronische beschikbaarheid van gegevens en de kans op...

Meer weergeven