Werken vanaf pontons op binnenwateren

Behalve zeegaande pontons zijn er ook pontons in gebruik op binnenwateren, van waar af werkzaamheden worden uitgevoerd aan waterstaatkundige werken zoals taluds, waterkeringen en kunstwerken.

 

Daarvoor is een duidelijke en volledige Arbocatalogus “Waterbouw” samengesteld. De kern van het verhaal is natuurlijk de stabiliteit van het werkplatform dat gecreëerd moet worden.

Daarbij zijn er twee partijen, de rederij die het platform ter beschikking stelt en de werkgever van de mensen die vanaf het platform met hoogwerkers en verreikers hun werkzaamheden moeten uitvoeren.

Er zijn dus twee partijen die een stopwerk autoriteit hebben, de mensen in de werkbak op het gebied van Arbeidsveiligheid en de schipper op het gebied van nautische veiligheid.

Golfslag en wind zijn de criteria. Hiervoor zijn geen vaste waarden te noemen en zal de besluitvorming op basis van “veilig voelen” en intuïtie moeten plaatsvinden.

Lig je aan lij van een pijler zijn de omstandigheden anders dan dwars op de wind op spudpalen langs een talud. Pas hier vooral geen checklists toe maar gebruik je gezonde verstand binnen uiteraard de wettelijke kaders.