QHSSE Management en Coordinatie

VLMS is in 2005 gestart in een samenwerkingsverband met andere consultants teneinde multidisciplinaire projectmanagementteams te kunnen samenstellen. De basis van het succes van VLMS ligt in de kunst van het weglaten. De specialisatie is het inzichtelijk maken van de samenhang der dingen binnen een organisatie, waarbij de eisen die de orderdoorloop stelt van verkoop tot en met incasso, leidend zijn. Immers, alles in een organisatie moet bijdragen aan het tijdig sturen van correcte facturen.

 

Er zijn vier grondbeginselen, die voor de kwaliteit (Q), Gezondheid (H), Veiligheid (S), Beveiliging (S) en Milieu (E) leidend zijn:

Verkoop mag niet iets verkopen dat niet geleverd kan worden;

Inkoop brengt risico's met zich mee voor de kwaliteit van de orderdoorloop proces;

Personeel moet ingewerkt worden en gekwalificeerd zijn voor een rol in het proces;

De arbeidsmiddelen moeten voldoen aan eisen en onderhouden worden opdat zij veilig te gebruiken zijn.

 

Verkoop wordt aangestuurd door de eigenaren of bestuurders van de organisatie de kwaliteit van de verkoop bepaald de werkdruk in de rest van de organisatie en de kwaliteit van de output. Alles begint dus bij de directie van de onderneming. Cruciale vragen voor de verkoper zijn dan:

 

Mogen we het (Wet- en regelgeving)?

Kunnen we het (Mensen en middelen)?

Willen we het (Commerciële besluitvorming)?

Moeten we het (Strategische besluitvorming)?

Kunnen we er iets aan verdienen (Continuïteit van de organisatie)?

 

Het aanbrengen van risico-inventarisaties en multidisciplinaire besluitvorming in het verkoop proces is de eerste stap in het (her-)vormingsproces waarmee VLMS  u kan helpen. De rest volgt vanzelf.

 

Er is een gezegde door de bomen het bos niet meer zien, echter je ziet de bomen niet meer door het struikgewas en kreupelhout dat in de loop van de tijd onherroepelijk groeit en het zicht op het pad door het bos ontneemt. Dus eerst snoeien, dan pas kappen.