Referenties

Onder andere in ondergenoemde organisaties werden integrale of semi-integrale managementsystemen ontworpen, gerenoveerd, geïmplementeerd en indien gewenst of vereist, getoetst door een geaccrediteerde certificatie-instelling tegen (o.a.) de ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 (EED), ISO 27001 (ICT beveiliging), ISO 45001, VCA, SIKB 7001 (bodemsaneringen), SVMS 007 (slopen), v/h Arboregeling bijlage XIII (nu Ascert asbestverwijdering) CRA (Arbodiensten, v/h Arboregeling bijlage II), GMP+B3(Voederveiligheid, nu GMP+2020), ISPS en de eisen m.b.t. Authorised Economic Operator (AEO) en de IMSBC, de International Marine Solid Bulk Code en vele andere certificatieschema's.

Combinatie Sterk  (RWS Onderhoud bruggen ZWN)

Thuismakers

Havenkracht

Delta Multidiensten

EP Stevedoring 

Technische Dienst Europoort

Verzuim Expertise Bureau

Yamaha Motor Europe NV

September, Kleinschalige zorg voor mensen met dementie

Psytobe, ambulante Psychiatrische hulpverlening

BSR van Uden Stevedoring B.V. Rotterdam

Baker Hughes International Nederland, 

Matrans Rotterdam Terminal, Breakbulk en containers

Expereans, Arbodienst

ROC Midden Nederland, contractonderwijs

Omega Containers, afvalinzameling

Van Leeuwen Zwanenburg Sloopwerken B.V.

De Drie Notenboomen, franchise formules in de zorg

Thomashuizen, Herbergier, kleinschalige zorg

September, kleinschalige zorg dementerenden

ABC, uitzendbureau

Marcor Stevedoring B.V.

Marcor Hartel Terminal

S3Staff, BBL bemiddeling

Roflex Uitzendbureau

RIAGG Rijnmond

Bureau Veritas GSIT, Inspecties en exportcertificeringen

B.V. Zeehavenbedrijf Dordrecht

Bureau Veritas Marine Division

MEE Zuid-Holland Noord, gehandicaptenbegeleiding

Rotterdam Bulk Stevedoring B.V., Moerdijk

Delta Marine Terminal B.V. Moerdijk

Maritime and Industrial Training centre (MIT) Dordrecht

Holland Novochem, additieven

's Heeren Loo Advisium, diagnose en behandeling VG/LVG

NEN, Twining Projecten Ukraine en Moldavie

Impulsus, System Certification Of Personal Effectiveness

Visser en Smit Hanab, ombouw roosterover AVR Rozenburg

MEE Brabant Noord, Waalwijk, gehandicaptenbegeleiding

MEE Zuid-Holland Zuid, gehandicaptenbegeleiding

MEE Plus Groep, HI Ambacht, gehandicaptenbegeleiding

Brunswick Benelux / Marine Power Benelux

Apotheek Dorestede

Knook Staal en Machinebouw

De Driestroom, verstandelijk gehandicaptenzorg

Fontijne Machinefabriek

Meter 365, Project organisatie gemeente Rotterdam

Targor, chemische industrie

Arduin, gehandicaptenzorg

Passerel, gehandicaptenzorg

Eneco Infra, meetbedrijf

Jetting Systems Europe, Hogedruk reinigingsequipment

Maas Shipstores, scheepsbevoorrading

Nationale zorggroep, uitzendbureau zorgsector

G. de Boer en Baayens, technische groothandel

Knook Staal en Machinebouw

Bureau Veritas Certification Nederland

 

 

Aannemingscombinatie KSM en Swarco

Zorgvastgoed ontwikkelaar

Uitzendbureau, NEN 4400-1

Uitzendbureau, VCU, NEN 4400-1

Bulkoverslagbedrijf, integraal IMSBC, ISPS en GMP+2020

Machinebouw, industrieel onderhoud, integraal

Gecertificeerde Arbodienstverlening

Kwaliteit, B2B customization van motorfietsen

Kwaliteit t.b.v. WKKGZ en bedrijfsontwikkeling

Kwaliteit t.b.v. WKKGZ

Integraal, RI&E, IMSBC, ISPS, EED, GMP+2020 overslagr

RI&E en ISO 45001

Integraal RI&E, EED, ISPS, QHSSE Compliance Coordinator

Kwaliteit en CDA, ISO 27001/NEN 7510, Leerbedrijf BA

Kwaliteit, MBO voor Professionals

Integraal, RI&E, EED, CO2 prestatieladder, 

Integraal, RI&E, SC530, SIKB, SVMS, CO2 Prestatieladder

Kwaliteit t.b.v. WKKGZ en RI&E 

Kwaliteit en RI&E kleinschalige zorgondernemingen

Kwaliteit en RI&E

Kwaliteit, VCU

Kwaliteit, Integraal, IMSBC, RI&E en GMP B3 2020

QHSSE Compliance management / VG Ontwerpfase

Kwaliteit + NEN 4400-1

Kwaliteit

Kwaliteit en ISO 15224

Integraal + 17020

Kwaliteit, IMSBC/ Blu Code, RI&E en GMP B3

Integraal

Kwaliteit en RI&E

Kwaliteit, RI&E en GMP+B3

Kwaliteit, IMSBC, GMP+B3, AEO

Kwaliteit en gecertificeerde opleidingen 17024

Kwaliteit en Milieu

Kwaliteit en ISO 15224 (Healthcare)

Accreditatie ISO 17021

Directeur en Accreditatie ISO 17021

Safety Manager en Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Integraal

Kwaliteit

Integraal

Integraal

Integraal

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit, RI&E, Inspecties

Accreditatiemanager, Intl. QHSE Subcontractor Auditor 

Directie a.i.