Gericht op Midden- en kleinbedrijf

De dienstverlening van VLMS en haar partners staat in het kader van preventiemanagement. De toekomst kun je niet voorspellen, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Preventie van kwaliteitskosten, efficiëntie- en daarmee capaciteitsverliezen, milieuovertredingen, ongevallen, claims en het voorbereiden van de organisatie op handelend optreden indien zich deze situaties voordoen. 

 

Hulp bij het oplossen van organisatie- en procesvraagstukken die u als ondernemer, bestuurder of manager tegenkomt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een voorgenomen beleid. Planmatig verandermanagement. 

 

Ontzorging van uw managementsysteemonderhoud door het uitvoeren van interne audits en werkplekinspecties en document review management. Arbo Risico Inventarisaties en Evaluaties, Taak Risico Analyses. Root cause analyses op incidenten, schades en ongevallen. Externe audit en certificatie management zijn bij VLMS in goede handen. Het doel is immer het systeem voor u te laten werken.

 

Meer met minder. “Van managers voor managers” zorgt ervoor dat u pragmatische ondersteuning krijgt, gericht op het invullen van onzekerheidsmanagement ter ondersteuning van uw besluitvorming. De management review is door VLMS opgezet als een breed georiënteerd voortrollend strategisch plan.

 

De visie van waaruit de dienstverlening wordt ontworpen, is gebaseerd op het dynamisch risicomanagement model. Dit model is gebaseerd op een combinatie van elementen uit verschillende modellen en wetten, en geeft een samenhangend inzicht, die de gehele organisatie duidelijkheid verschaft over de structuur van managementsystemen en de hulp die de organisatie daarvan kan hebben

 

De aanpak van de consultant volgt het stramien van de Proces en Organisatie Risico Inventarisatie en Evaluatie, PORIE. Deze methode is alomvattend dat ze tevens kan helpen om de eisen van elk denkbare standaard te incorporeren. Integrale Patiënt/cliënt/medewerker Veiligheid en gezondheid Managementsystemen zijn logisch consistent samen te stellen en te implementeren vanuit de PORIE methodiek, waarbij de succesvolle beheersing van het primaire proces onlosmakelijk is verbonden aan de kwalificatie van medewerkers en de geschiktheid van bedrijfsmiddelen.

 

De aanpak van VLMS leidt tot management systemen die kunnen voldoen aan elke willekeurige managementsysteem standaard uit het verleden en in de toekomst. Echter, het motto van VLMS is het behoeden van haar klanten tegen overbodige certificeringen. De aanpak vanuit de PORIE zou normenmakers brodeloos maken en geeft u daarom rust en zekerheid dat wat men ook verzint, eenvoudig is in te schrijven in uw systeem.