Download
ISO 9004, de vergeten norm
In de certificatiestress van de 90'tiger jaren van de vorige eeuw is, in de race naar het ISO certificaat, het nut en de noodzaak van managementsystemen uit het zicht geraakt.
Factsheet ISO 9004, de vergeten norm 0.1
Adobe Acrobat document 474.1 KB
Download
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard
Wat zijn nu de kenmerken van een betrouwbare partner, dat blijken universele waarden te zijn, cultuurgebonden dat wel.
VLMS Presentatie Nut en noodzaak van sys
Microsoft Power Point presentatie 2.3 MB
Download
Een ZZP moet aantonen dat hij veilig kan werken
Een ZZP is een werkgever zonder personeel, hij moet dus zijn eigen analyse maken van de gevaren die zijn arbeid met zich mee kunnen brengen. Een ZZP RI&E dus, hierbij een model
VLMS ZZPRI&E 2020 0.2.docx
Microsoft Word document 369.9 KB