Covid maatregelen in bedrijven

Covid maatregelen in bedrijven

 

In de praktijk blijkt het niet eenvoudig om:

a. Maatregelen te formuleren

b. Maatregelen te implementeren en

c. Maatregelen te handhaven.

 

Dan heb ik het maar niet over sanctioneren.

 

De basis voor Arbo gerelateerde Covid maatregelen, moet liggen in een analyse van de contactsituaties en de daarbij betrokken partijen, waarna vervolgens de interactie en daarmee het besmettingsgevaar tussen die partijen kan worden beoordeeld.

Corona loop je niet op, op het werk, maar je neemt het mee naar je werk. De initiële besmetting heeft plaats gevonden in de beslotenheid van een sociale groep of in de publieke ruimte.

 

We beschouwen twee aspecten, de kans dat procesdeelnemers elkaar tegenkomen en besmetten en de, voor besmettingsgevaar risicovolle taken, die zijn geïdentificeerd en actueel gehouden.

De voor de arbeidsveiligheid risicovolle taken hoeven niet per se ook voor Covid besmetting risicovolle taken te zijn en vice versa.

 

Per taak of processtap worden vervolgens de besmettingsrisico’s gedefinieerd en kunnen individuele of collectieve maatregelen worden voorgesteld.

 

Handhaven en elkaar aanspreken op het opvolgen van de maatregelen is vervolgens het punt waarop alle idealen stuklopen.