Ondertussen

Gaat de consultancy gewoon door, evenals de certificeringen en de incidenten en helaas ook de ongevallen. Voor een groot deel van de bevolking en het lijkt alsof dat ook geldt voor de politici, lijkt het alsof de lock down inhoud dat het land stilligt. Dat is gelukkig niet zo. Er wordt voedsel geproduceerd en getransporteerd, er wordt afval opgehaald en gescheiden, in de haven worden schepen geladen en gelost, gebouwen worden gesloopt en gebouwd, bodemverontreinigingen en asbest worden gesaneerd, er wordt geasfalteerd.

 

Al die mensen die “thuiswerken”, zijn dan ook thuis aan het werk. Zij spelen op afstand een rol in de bedrijfsprocessen van hun werkgever. Ergo, de wereld draait door. De certificeringen gaan door, inspecties en audits idem.

 

Ook het Leven Lang Ontwikkelen gaat, ondanks dat de scholen gesloten zijn onverminderd door. De verschillende sectoren hebben ongekende creativiteit aan de dag gelegd om de continuïteit van de onderneming in stand te houden.