Arbovisie 2040

Arbovisie 2040 Oude wijn in nieuwe zakken of doodgeslagen bier?

 

De (?) beleidsmakers van het ministerie hebben zeven hoofdlijnen voor het arbobeleid van de toekomst geformuleerd.

In de Arbovisie 2040 worden zeven hoofdlijnen voor het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van werkenden geformuleerd:

1.     meer focus op preventie? Hoezo, meer focus op preventie, artikel 3 van de Arbowet is duidelijk

2.     meer mogelijkheden voor eigen regie voor werkenden? De wet is toch niet in het Koeterwaals geschreven?

3.     structureel aandacht voor de factor arbeid in de reguliere zorg, eh visie? Waarom alleen in de zorg de factor arbeid moet voor alle werknemers in Nederland serieus genomen worden; Alle zeven miljoen werknemers in Nederland hebben een bij wet vastgelegd recht op een gezonde werkplek. Een sector bevoordelen werkt dus ongelijke behandeling in de hand. Sterke nog, er zijn sectoren waar de misstanden groter zijn, de vleesverwerkende industrie, de tuinbouw, onderwijs, pakketbezorgers ……. Opnieuw blijkt dat de overheid zijn eigen wetten niet begrijpt en er de grootste overtreder van is.

4.     verbetering in de naleving van de wet- en regelgeving, dit is geen visie, dit moet je gewoon doen! Maar dat kost geld en mensen die door de werkgevers serieus genomen worden op basis van wederzijds respect en een back up door een politieman bij intimiderende neo liberale “ondernemers” die liever een kleinere overheid hebben;

5.     een flexibel en adaptief arbostelsel en arbobeleid? Sorry hoor, maar wat staat hier eigenlijk? Jargon, hier gaat veel papier over vol geschreven worden. Dit loopt vast in de modder

6.     een verbeterde kennisinfrastructuur en implementatie van kennis over preventie in de praktijk; Zie bij vijf. Consultants, trainers, goeroes, zieners gaan hier weer veel geld aan verdienen dat niet terecht komt bij de werkgever en de werknemer.

7.     een passende en effectieve verantwoordelijkheidsverdeling???? Die is toch duidelijk? Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor de veilige en gezonde werkomgeving en als sameneving vragen we aan de overheid om daar op toe te zien.

8.     In het verlengde van 1. Zullen we het dan ook eindelijk over de life style van de werknemer hebben?

 

Roken, alcoholconsumptie, drugsmisbruik, vet eten, weinig bewegen, hoezo preventie?

Zolang de werkgever op moet draaien voor de kosten van arbeidsongeschiktheid en verzuim veroorzaakt door gebeurtenissen in de privésfeer zal hij niet meewerken.

 

Deze visie getuigt van politiek ontwijkgedrag, het benoemen van de echte onderliggende problematiek is te heikel of wordt als resultaat van decennia slecht onderwijs, niet eens meer onderkent door de huidige generatie “Beleidsmakers”.

 

Met deze visie verleid je geen werkgevers en werknemers tot een harmonieuzere verhouding ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Handhaven van de bestaande wet en je bent in 2030 al op orde.