Anticiperen op golven

Golven en extrapolatie

Waterbeweging, buitensport, statistisch verschijnsel. Wat is de overeenkomst?

Heerlijke vakantie gehad. Als zeiler word je voortdurend geconfronteerd met de remmende werking van golven, bij het golven wordt je als individu voortdurend geconfronteerd met het verschil in voornemen (ik ben van plan een goede slag uit te voeren) en uitwerking (de richting en de lengte van de slag komen niet overeen met het plan) met golfbewegingen in de statistiek kun je duidelijk maken wat de situatie nu is en wat met extrapolatie, de mogelijke ontwikkeling gaat worden.

 

Als zeiler hou je het weer in de gaten, de wind die de golven opzet, de temperatuur die de stabiliteit van de atmosfeer beïnvloed en buien laat ontwikkelen. Je kijkt naar mede watersporters, je zeil en het moreel van de bemanning. Vervolgens stuur je een koers die comfortabel op de golven ligt, je wil deze mensen de volgende keer weer mee hebben. De schipper managed het scenario naar de haven zonder zeezieke bemanning, stelt ze gerust.

Als golver kijk je naar de ligging van de bal, de keuze van club daarbij en de swing die je gaat uitvoeren. Ook hier speelt de wind een rol en de hindernissen die de ontwerper heeft aangebracht in de weg naar de vlag bepalen je “Baanmanagement”, de scenario’s naar de vlag. Het tegenspel wordt hier geleverd door de baaneigenschappen die het gedrag van de bal na de eerste stuit bepalen, daar kun je op anticiperen.

Als statisticus probeer je trends waar te nemen en mede aan de hand daarvan scenario’s te beschrijven. Echter hoe de massa het scenario gaat ontwikkelen heb je zelf niet in de hand.

 

Hetzelfde geldt voor de veiligheidskundige bij zijn klant. Je beschrijft de RI&E met de incidentscenario’s, net als de bevolking bij de Covid statisticus, is het hier het werknemerscollectief dat bepaald hoe de scenario’s zich ontwikkelen.

In beide gevallen kan het scenario gestuurd worden door het treffen van maatregelen door de probleemeigenaar, de werkgever of de regering. Maar je moet de deelnemers wel weten te verleiden tot gewenst gedrag.