NEN 4400

Lang bestond mijn beeld van aantoonbaarheid van betrouwbaarheid van een onderneming, dat dat kon met de kwartaalbevestiging van de afdrachten van belastingen en premies, eventuele G-rekening, de inschrijving in de KvK en de publicatieverslagen of accountantsverslagen. Leek me ook prima, lage administratieve belasting voor het MKB, moet iedereen blij mee zijn.

Tot de VCU ging eisen dat het NEN 4400 certificaat een certificatie voorwaarde was. Dat werd ook van toepassing voor enkele van mijn klanten. Om de vier voorwaarden die in het begin werden aangehaald, te onderbouwen werden ca. 64 checkpunten opgesomd, waarvan enkele gesteld waren in een Nederlands dat nog niet was aangepast aan de moderne lezer.

Bijzonder taaie kost, maar mede dankzij aanhoudende positieve ondersteuning van certificatie auditoren ben ik om. Niet omdat het slechts een geringe administratieve belasting zou zijn, maar omwille van de rechtvaardige beloning van uitzendkrachten die hierdoor geborgd kan worden.

Lastig wordt het voor de uitzender als zijn personeel in een loonperiode onder meerdere CAO's heeft gewerkt, dat moet even goed ingesteld worden in de loonadministratie.

Met dt schema en natuurlijk de WAADI, worden uitzendorganisaties beschermd tegen inleners die niet hun verantwoordelijkheid willen nemen voor een eerlijke samenleving.