Preventiemaatregelen? Hoezo, 95% van de werknemers is niet ziek

Door te kwantificeren kun je relativeren. Er is een miljarden business ontstaan rond Arbo-dienstverlening. Het arme MKB wordt op de nek gezeten door horden adviseurs, trainers, visionairs en deskundologen die doorgaans zelf nooit in de schoenen hebben gestaan van de ondernemer maar met theoretische kennis wel weten hoe hij het moet doen. Een machtige lobby die wetgeving weet te beïnvloeden in het voordeel van de "behandelaars", adviseurs, trainers, producenten van veiligheidsmiddelen en software, uitgevers en andere spelers die angstaanjagende risico's verzinnen maar het verschil tussen gevaar en risico niet goed onderscheiden.

 

Diezelfde politiek die het werkelijke probleem niet durft aanpakken, de prijserosie die optreedt ten gevolge van de aanbestedingswet bijvoorbeeld die het MKB, uitgeknepen door de inkopende partijen, dwingt de flexibele schil te vergroten, goedkope spullen/mensen te kopen/in te huren, in plaats van goede, evenals de onrechtvaardige afwenteling van de ziektekosten in geval van arbeidsongeschiktheid t.g.v. ongevallen in de privé-sfeer. Partijen gaan voorbij aan de voortdurende stress die de ondernemer op maandagochtend heeft, wie van zijn werknemers in het weekend zodanig lichamelijk letsel is toegebracht dat hij moet verzuimen, dan wel dat ze nog onder invloed van pretmiddelen op het werk verschijnen en daardoor disfunctioneren. Lijkt me een kwestie tussen het risico tolerante individu en een verzekeringsmaatschappij. Wel marktwerking in de gezondheidszorg, maar geen marktwerking in de arbeidsongeschiktheidsverzekering lijkt op selectief winkelen door de politieke partijen. Ziek is duidelijk, maar verzuim t.g.v. risicovol gedrag van werknemers is voor eigen rekening en verzekering.

 

Dat 95% van de werknemers niet ziek is, wil natuurlijk niet zeggen dat ze "lekker in hun arbeidsovereenkomst zitten". Maar is er bewijs, dat de onevenredig grote aandacht voor preventieve maatregelen en campagnes de afgelopen 20 jaar het gemiddelde ziekteverzuim hebben teruggedrongen. Het aantal bedrijfsongevallen neemt weer toe, waar zou dat aan kunnen liggen?