MKB Besognes, vergeet ISO, omarm intuitie

Grootste gemene deler in mijn ervaringen met MKB ondernemers is, dat zij per opdoemend probleem een aparte adviseur raadplegen, een ISO 9001 adviseur, een Veiligheidskundige voor een RI&E, een beveiligingsman voor de ISPS, een milieukundige voor de ISO 14001, een accountant, etc. Kortom specialisten op een deelgebied waar de MKB ondernemer tegenaan loopt als hij de vragen en eisen van de verschillende belanghebbende partijen in de afhandeling van de order probeert te beantwoorden. Terwijl de ondernemer zijn orderdoorloop, personeelszorgen, inkoop en de winstgevendheid van de orders in zijn hoofd behoorlijk integraal overdenkt krijgt hij advies op een deelgebied, waarbij de adviseurs lang niet allemaal ook de raakvlakken van hun advies met andere disciplines overdenken en meewegen, de ondernemer in onzekerheid achterlatend.

Voeg daarbij de verkeerde signalen die certificatie-instellingen en auditors uitzenden (onbewust van hun rol in de handelsketen) en de verwarring is compleet. Adviseurs en certificatie-instellingen ondermijnen hiermee het vertrouwen van de MKB ondernemer in certificatie en haakt af. 

Nagenoeg geen van deze deelgebied-adviseurs neemt het bedrijfsproces als uitgangspunt. Juist datgene wat de ondernemer begrijpt wordt verborgen achter normartikelen en rookgordijnen over de toepassing van wet- en regelgeving en branche voorschriften, waarin afspraken worden voorgespiegeld als wetgeving.

Zij zijn zich onbewust van de noodzaak de raakvlakken en snijvlakken van alle referentiekaders met het bedrijfsproces, i.c. de orderdoorloop van facturatie tot en met incasso, te beschrijven opdat er een integrale samenhang in het managementsysteem kan worden aangebracht en de inefficiency van naast elkaar staande certificatie-documentatie wordt geëlimineerd.

Ook al beschikt de ondernemer over "data" uit de monitoring van performance indicatoren, de eindbeslissing over verkoop, inkoop, personeelsaanname is intuïtief.

Een ondernemer "voelt" of zijn proces loopt. Het is dus zaak het systeem dan ook zodanig te beschrijven dat hij begrijpt wat er staat en de samenhang tussen kwaliteit, veiligheid, milieu, duurzaamheid etc. als het ware kan voelen.

 

Daarna kunnen we altijd nog kijken of het net zo elementair is ingericht als de schrijvers van de standaards aanbevelen om on top of your business te zitten. Als we de ISO managementsysteem standaards beschouwen als een verzameling tips en trics om de intuïtie van de ondernemer te steunen met proces en organisatie feitelijkheden zal het MKB het weer gaan omarmen.