Kwaliteitssysteem als Bedrijfsbiografie

Het fundamentele misverstand dat met opzet of uit onwetendheid in stand gehouden wordt is dat er iets "moet van de ISO" 9001/14001/45001 etc. Het enige dat we in dit land moeten, hebben we met elkaar vastgelegd in de wet, de rest zijn afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Als we die afspraken non-interpretabel willen houden stellen we een helder contract met elkaar op. Terug naar die ISO managementsysteem standaards, een managementsysteem standaard is iets anders dan een productnorm. Daar begint de verwarring, is het nu een norm of is het een standaard? Een norm moet je aan voldoen, een standaard is een referentie waarnaar je kunt verwijzen als je een vergelijking wilt maken. Beton heeft een druksterkte, een samenstelling etc. is te beproeven om aan te tonen dat non-interpretabel aan de norm voor beton wordt voldaan en vervolgens wordt een productcertificaat afgegeven. Kunt u op terugvallen als er iets mis blijkt te zijn. Door inspecties kan worden vastgesteld of de output van het productieproces van de certificaat verstrekker nog steeds producten levert die aan de voorwaarden of "eisen" van de norm voldoen.

 

Een auditor van managementsystemen daarentegen heeft een interpreteerbare standaard nodig om de betrouwbaarheid van de output van managementsystemen van vergelijkbare organisaties enigszins vergelijkbaar te maken. Het zijn daarin namelijk de unieke eigenschappen van de mensen die het systeem maken, implementeren en onderhouden die het onmogelijk maken tegen een non-interpretabele norm te toetsen. Een managementsysteem standaard is dus situationeel interpretabel en universeel toepasbaar. Een norm is altijd slechts beperkt toepasbaar. Er moet dus niets van "de ISO". We komen een organisatie specifieke interpretatie met elkaar overeen.

 

Wat betekent dat voor uw managementsysteem? Vooral dat u uw eigen bedrijf moet beschrijven, vanuit uw hart. Grote kans dat u voor 95% intuïtief voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving of managementsysteem standaards zonder dat u ze heeft gelezen of erger nog, bestudeerd (Zalig zijn de onwetenden). Die intuïtie wordt gevoed vanuit onze beschaving en besef van wat "normaal" is in de omgang met elkaar.

 

Die resterende 5% zit in het gebrek aan tijd om ons serieus met verbeterloops bezig te houden, we repareren wel, maar verbeteren niet. 

 

Bij wetgeving focussen we ons op de wetstekst. Echter, de memorie van toelichting geeft de bedoeling van die tekst weer en verwoord de twijfel van de opstellers m.b.t. de tekortkomingen van geschreven taal om iets eenduidig uit te leggen dat voor alle mogelijke situaties geldig is. In het geval van de managementsysteemnormen pakken we gelijk de ISO XXX1 standaard, de in universele formuleringen geschreven wetstekst en we vergeten de memorie van toelichting, de ISO XXX4 als we al weten van het bestaan.

 

Mijn advies, vergeet de "norm", laat het los, kijk in de spiegel en formuleer het antwoord waarom u in de markt bent en waartoe de weg van uw organisatie en de output van uw bedrijfsproces moet leiden. Omarm vervolgens de "standaard" en de toelichting daarop maak organisatie specifieke afwegingen van wat u, op dit moment in uw (bedrijfs-)ontwikkeling wel of niet belangrijk vindt en beschrijf waarom u het daarom op dit moment doet zoals u het doet en u zult plezier krijgen in en van kwaliteitsmanagement.