Zin en onzin van certificeringen

Met de High Level Structure wordt de keizer van zijn kleren ontdaan. De normenmakers bekennen kleur en stellen zelf vast dat al die verschillende normen neer komen op de basis, de ISO 9001 met branche specifieke toelichting.

 

ISO 9001 gaat over betrouwbaarheid in de leveringsketenen werken binnen de kaders van wet- en regelgeving. ISO 9001 certificering is dus alleen beschikbaar voor betrouwbare ondernemingen. Criminele organisaties vallen daarbuiten, evenals banken en verzekeraars die immers niet uitzijn op een evenwichtige belangenbehartiging. De basis is een procesrisico-inventarisatie. De belanghebbende partijen in de keten zijn beperkt.

 

ISO 14001 gaat over de omgeving van uw organisatie en de invloed van uw bedrijfsvoering op die omgeving, de basis is een milieurisico-inventarisatie. De belanghebbende partijen die gevolgen ondervinden van uw bedrijfsvoering komen in beeld.

 

ISO 18001 gaat over het innerlijk van uw organisatie, hoe gaat u om met uw werknemers, een niet onbelangrijke belanghebbende partij.

 

Drie generieke normen die universeel toepasbaar zijn op elk type organisatie en alle belanghebbende partijen in beeld brengt. Over de rest moet u twee keer nadenken voor u er aan begint.