Wonen bij September

Certiked is een certificatie-label van Lloyds Register of Quality Assurance (LRQA). Auditoren van deze organisatie hebben het kwaliteitsmanagementsysteem van "Wonen bij September" tegen het licht van de ISO 9001 gehouden. De bedrijfseigenheid van het beschreven managementsysteem heeft indruk gemaakt. De visie van September op het begeleiden van mensen met dementie vereiste een speciale aanpak van de inrichting van het managementsysteem. Visies van ondernemers kunnen botsen met de visies van gevestigde orden. De visie op bedrijfsvoeringssystemen van VLMS past daar goed bij, non-conformistisch en klantspecifieke inrichting die leidt tot compliance van de organisatie en de n=mensen die daarin werken.