Expereans tussentijds onderzoek

Expereans is een gecertificeerde Arbodienst. De auditor van LRQA maakte van deze audit tevens gebruik om zijn pensionering aan te kondigen. Het operationele kader van wet- en regelgeving is duidelijk. Het integrale managementsysteem heeft Expereans steeds weer geholpen bij het bepalen van de positie in geval van wijzigingen in de markt of in de politiek. Het Multidisciplinair overleg (MDO) is een waardevol adviesorgaan aan de directie gebleken. Vanwege de privacy aspeten die zich in deze branche voordoen heeft Expereans zich al vele jaren gelede tegen de ISO 27001 laten certificeren. De basis voor die certificering was een gedetailleerde risico-analyse van de gegevensuitwisseling tussen alle geïdentificeerde partijen.