Machine risico's

Voor BSR van Uden is op basis van de ISO 12001 een risico inventarisatie gemaakt m.b.t. de verschillende bedrijfsmiddelen waar in de loop der jaren eigen verbeteringen zijn aangebracht. In het kader van een heroverweging, mede ingegeven door de eisen uit de nieuwe mlieu-vergunning, is door VLMS een bijdrage geleverd aan het strategisch investeringsprogramma voor de terminal, dit betrof zowel roerende als onroerende goederen.

De drijfkranen en de nieuwe eisen voor de uitstoot van NOx en te zijner tijd ook voor roet nopen tot strategische heroverweging van het asset management, zeker ook in het licht van de stadsontwikkeling in de nabijheid van de terminal.